schaduw

Margriet Boek

Persoonlijk begeleider zaanstreek
"Leviaan kijkt echt naar je als persoon en heeft oog voor jouw loopbaan"

Duizendpoot
Margriet startte 6 jaar geleden als ambulant woonassistent en woonbegeleider bij Leviaan, na het behalen van haar MBO diploma sociaal maatschappelijk werker. ‘Ik deed daarna een HBO opleiding en ontwikkelde mij naar ambulant begeleider/persoonlijk begeleider binnen de GGZ.’

Bemoeizorg
‘Momenteel begeleid ik alleen bemoeizorg cliënten en cliënten met een forensische achtergrond. Bemoeizorg is een vorm van hulpverlening die met name gericht is op (langdurige) zorgwekkende zorgmijders. In de forensische psychiatrie worden cliënten begeleid die  grensoverschrijdend gedrag  vertonen en/of een strafbaar feit hebben gepleegd. In de casussen is er vrijwel altijd sprake van psychiatrische en/of psychosociale problematiek op meerdere leefgebieden. Sinds september 2018 werk ik op detacheringsbasis bij de GGD, als medewerker meldpunt, advies en bijzondere zorg.’

Zijlijn
‘Het ambulante werk biedt mij afwisseling. Het is fijn om zelf mijn planning  te bepalen tussen mijn afspraken door. In deze functie ben ik een soort duizendpoot. Het ene moment sta ik in de rechtbank, het politiebureau of bij een behandelaar en uur later kan ik zo weer bij de voedselbank staan voor een aanvraag voor een voedselbankpakket.  Het blijft voor mij een uitdaging om in contact te komen met mensen die eigenlijk niet op hulp zitten te wachten, ik probeer aan de zijlijn het leven van de cliënt mee bewandelen en waar nodig sturing, advies en een luisterend oor te bieden.

Goed uit de verf
‘De uitdaging is om mensen aan boord te houden in het vrijwillige kader. Zeker bij de complexe doelgroep moet je empathisch, geduldig, flexibel en initiatiefrijk zijn en stevig in je schoenen staan. Je moet goed zelfstandig kunnen werken maar ook snel kunnen schakelen en weten op welk moment je een collega of ketenpartner bij de casus moet betrekken. Reflecteren is belangrijk, kennis van psychopathologie en goed kunnen samenwerken met collega’s cliënten, naasten en ketenpartners zijn kwaliteiten die je moet bezitten in de functie van persoonlijk begeleider.’

Typisch Leviaan
‘Leviaan kijkt echt naar je als persoon en heeft oog voor jouw loopbaan. Er is veel humor en eerlijkheid staat op de voorgrond. In het begin was het best aanpoten maar daar is er een goed inwerkprogramma voor gekomen. Bij collega’s kun je altijd terecht om te sparren, spuien, advies te vragen of voor een luisterend oor.’

Margriet Boek, persoonlijk begeleider Zaanstreek
In dienst sinds: juli 2014