schaduw

Daniel Takkenberg

Gedragsdeskundige
"Cliënten zijn uniek en op een mooie manier speciaal."

Daniel studeerde psychologie en behaalde zijn master in klinische psychologie. Naast zijn werkzaamheden binnen het VUmc, gaf hij les op de Vrije Universiteit in Amsterdam. In communicatie, professional skills en de seksuele anamnese/praten over seksualiteit. Vandaaruit kwam hij bij Leviaan. ‘Ik stapte over van een vrij klinische setting naar de sociale psychiatrie. ‘Een psycholoog die als persoonlijk begeleider aan de slag wil?’ Ik kreeg er wel vragen over.’

Bouwen en inspelen op elkaar

‘Ik kwam bij Leviaan in een chaotische setting, omdat er veel wisselingen waren in het team. Toch was het een waanzinnig team. Behulpzaam en gemotiveerd. Ik mocht duizenden vragen stellen en we hebben veel bewerkstelligd. Het team is nu behoorlijk stabiel en weet wat ze aan elkaar hebben. Dat is belangrijk, want je moet op elkaar kunnen bouwen en op elkaar ingespeeld zijn; waar ben jij mee bezig, zitten we op een lijn? Ik weet nu hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Hoe lastig het soms is, om het herstel en de ontwikkeling van de cliënt als centraal punt te behouden. Ik neem deze ervaring mee in mijn rol als gedragsdeskundige, de functie die ik sinds begin van dit jaar vervul.’

Een stiploze horizon

‘Een doel stellen is sterk, toch pin ik mijzelf niet vast op een vastomlijnd toekomst perspectief. Als ik daar te veel op focus, vergeet ik mijn ontwikkeling in het hier en nu. De tijdsgeest bepaalt hoe ik mij ontwikkel. Als psycholoog is het belangrijk om authentiek te blijven naar de persoon tegenover je. Als je bemerkt dat je in de automatische piloot terecht komt, is het tijd voor een volgende stap.’

De rol van de gedragsdeskundige

‘Ik heb contact met begeleiders over casussen, veelal complexe casuïstiek. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt psychotisch wordt. Ik probeer het gedrag te verklaren. Is het beïnvloedbaar? Heeft deze cliënt meer nodig? Wellicht behandeling? Moet deze cliënt opgenomen worden? Ook ben ik bij plaatsingsgesprekken aanwezig en overleg met de begeleider; welke interventies of acties kun je inzetten om uiteindelijk het gedrag op positieve wijze te beïnvloeden? Welke vaardigheden en mogelijkheden zie ik? De regie blijft bij de begeleider.’

Kiezen voor Leviaan

‘Leviaan geeft je het vertrouwen en de mogelijkheden om je te ontwikkelen, ook naar een heel andere functie. Leviaan is actief bezig met de ontwikkeling van medewerkers. Met trainingen, cursussen en teamdagen. Je werkt hier met gemotiveerde mensen in een fijne, prettige werkomgeving. Als je zelf actief bent in het groepsproces, neemt de groep je makkelijk op. Er is een groot saamhorigheidsgevoel: zowel binnen de teams als tussen de teams.’

Essentieel bij Leviaan

‘Welke functie je hier ook bekleedt, je hebt te maken met de psychiatrische doelgroep. Cliënten zijn uniek en op een mooie manier speciaal. Zij kunnen een enorme verbinding met je maken en op andere momenten totaal niet. Waar komt dat gedrag vandaan? Dat boeit mij. Respecteer en waardeer deze mensen, zodat zij op hun unieke manier mogen zijn. Heb je geen affiniteit met deze mensen? Geen hart voor de zaak? Dan zit je hier niet op de juiste plek.’